جهت گیری اقتصادی در برنامه های توسعه

برنامه‌های توسعه قوانین میان مدتی هستند که نقشه راه اقتصاد در یک دوره پنج ساله را تعیین می‌کند. پس از قوانین مادر همچون قانون اساسی و سیاست‌های کلی که در زمینه اقتصاد مقاومتی یا اصل 44 تصویب شده است، این برنامه‌های توسعه هستند که برای اقتصاد و فعالان اقتصادی مسیر راه مشخص می‌کند و اولویت‌بندی ارائه می‌دهد.

امتیاز : 0
بازدید : 127