فرانسه یک میلیارد یورو به عراق کمک می‌کند

ساعت 24- فرانسه از اعطای کمک یک میلیارد یورویی خود به عراق خبر داده است.

امتیاز : 0
بازدید : 642