بیش از ٨٩٥ هزار نفر معلول مستمری بگیر بهزیستی هستند

مصطفی سراج، مدیر کل دفتر امور مراکز شبانه روزی توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه از زمان تشکیل سازمان بهزیستی تا پایان سال ٩٥ بالغ بر ٣٢٥ هزار نفر از مستمری بگیران تحت حمایت این سازمان قرار گرفته اند، گفت: از سال گذشته تا کنون و با احتساب افراد مجهول الهویه و فاقد سرپرست تعداد 570 هزار نفر به مستمری بگیران سازمان بهزیستی کشور اضافه شده است که این پیشترفت چشمگیر قابل تقدیر است.

امتیاز : 0
بازدید : 220