ازدواج پادشاه مالزی و ملکه زیبایی روسیه باعث کناره گیری از قدرت شد!

سلطان محمد پنجم پادشاه مالزی روز یکشنبه در اقدامی پیش‌بینی نشده و فقط در حالی که دو سال از تکیه بر تخت پادشاهی این کشور می‌گذرد قدرت را واگذار کرد. نوشته ازدواج پادشاه مالزی و ملکه زیبایی روسیه باعث کناره گیری از قدرت شد! اولین بار در گوناگون پدیدار شد.

امتیاز : 0
بازدید : 777