بیانیه شورای علمای شیعه پاکستان درباره فتوای قتل پیروان مذاهب اسلامی

در بیانیه پایانی کنفرانس «سیره رحمة للعالمین» در پاکستان فتوای قتل پیروان سایر مذاهب را به شدت محکوم کرد و از دولت خواستار قانون گذاری و برخورد جدی در مورد این فساد مذهبی شد.

امتیاز : 0
بازدید : 446