جنگ رضا رشیدپور و خبر شبانگاهی به کجا می رسد؟| واکنش تند رضا رشیدپور به تهدید خبر شبانگاهی!

ماجراهای انتقاد مجری اخبار شبانگاهی از پخش شبکه سه و شوخی رضا رشیدپور با این ماجرا در حالا خورشید هنوز تمام نشده و اخبار شبانگاهی دیشب با انتشار گزارشی در آن تلویحا رضا رشیدپور را تهدید کرد!

نوشته جنگ رضا رشیدپور و خبر شبانگاهی به کجا می رسد؟| واکنش تند رضا رشیدپور به تهدید خبر شبانگاهی! اولین بار در فرهنگی پدیدار شد.

امتیاز : 0
بازدید : 167