کد ملی رُند که شاید برای همه آرزو باشد این مرد را به دردسر انداخت!

برای بسیاری از افراد حتما داشتن شماره ملی رُند، بسیار خوشایند باشد اما برای عبدالرضا، این عدد رُند ، باعث دردسرهای فراوانی شده است. نوشته کد ملی رُند که شاید برای همه آرزو باشد این مرد را به دردسر انداخت! اولین بار در گوناگون پدیدار شد.

امتیاز : 0
بازدید : 286