تمجید رسانه قطری از مهاجم تیم ملی / استادالدوحه: انصاری فرد خرید هوشمندانه السیلیه

در بررسی برترین خریدهای خارجی باشگاه های قطری از کریم انصاری فرد به عنوان بهترین خرید تابستانی السیلیه نام برده شد.

امتیاز : 0
بازدید : 4