تمجید روزنامه استادالدوحه از رامین رضاییان

روزنامه استاد الدوحه قطر عملکرد درخشان رامین رضاییان، بازیکن خط دفاعی تیم الشحانیه را مورد ارزیابی قرار داد.

امتیاز : 0
بازدید : 4