پایان کرونا و شروع دوباره فوتبال (عکس)

یکی از بدی های شیوع ویروس کرونا تعطیلی مسابقات ورزشی در همه رشته ها بود که ضربات جبران ناپذیری را به باشگاه ها وارد کرده است. 

امتیاز : 0
بازدید : 3