2 برگزیده مسابقه «مقالات و سمینار رادی شناسی» معرفی شدند

تهران- ایرنا- گروه انتخاب و داوری بخش مسابقه مقالات و سمینار رادی شناسی دو اثر را برای حضور در مرحله نهایی انتخاب و فرصت ارائه مقاله به صورت محدود برای سایر پژوهشگران شرکت کننده در این بخش را فراهم کرد.

امتیاز : 0
بازدید : 712