کتاب " بازار بزرگ اصفهان " مطالعه‌ای بر عناصر مختلف این اثرتاریخی

اصفهان- ایرنا- کتاب "بازار بزرگ اصفهان" کتابی جامع در زمینه مطالعه عناصر و اجزای مختلف شهری، به ویژه مراکز دینی از قبیل مساجد، مدارس مقابر و زیارتگاه‌ها، با در نظر گرفتن تاریخ بنای آن‌ها و یا نوع مالکیت در بازار بزرگ اصفهان است.

امتیاز : 0
بازدید : 6