طرح تنفس جنگل باید از اجرای تک بعدی خارج شود

ساری - ایرنا - رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گفت: نگاه تک بعدی نه تنها طرح تنفس جنگل را از مسیر اصلی آن خارج خواهد کرد، بلکه ممکن است اکوسیستم شمال کشور را به خطر بیاندازد.

امتیاز : 0
بازدید : 5