تخریب شاملو یا تبلیغ فرح در کیهان؟!

روزنامۀ وزین کیهان، روزنامۀ همشهری را به خاطر انتشار ویژه‌نامۀ «شعر» به بهانۀ زادروز احمد شاملو (الف. بامداد) به باد انتقاد گرفته و از شاعر نامدار معاصر با عنوان «ملحد و ضد فرهنگ» یاد کرده و در نقد او به شرح زیر نوشته است.

امتیاز : 0
بازدید : 322