"نجمه پلاره"؛ سومین کتاب از لشکر زینبیون منتشر شد

کتاب "نجمه پلاره" زندگی داستانی رزمنده شیردل لشکر زینبیون، شهید سیدافتخارحسین توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شد.

امتیاز : 0
بازدید : 18