پا درد از علائم بیماری سرخرگ محیطی است

پا درد در برخی از افراد می‌تواند از علائم بیماری سرخرگ محیطی باشد.

امتیاز : 0
بازدید : 20