3 سال حبس برای مدیرمسئول سایت احمدی نژاد

وکیل مدیرمسئول سایت دولت بهار از محکومیت 3 سال حبس موکلش در دادگاه بدوی خبر داد.

امتیاز : 0
بازدید : 189