کشتی سازی در هرمزگان بازوی تحقق اقتصاد دریامحور است

بندرعباس-ایرنا- بخش قابل توجهی از اهداف اقتصاد دریامحور با استفاده حداکثری از توانمندی هرمزگان در ساخت و تعمیر انواع کشتی قابل تحقق است و می توان آن را بازوی توانمند این حوزه دانست.

امتیاز : 0
بازدید : 7