کسانی که نباید سرکه سیب بخورند

یکی از دلایل محبوبیت سرکه سیب اثر مثبت آن در کاهش وزن است. نوشیدن سرکه سیب به صورت مستقیم از بطری و بدون رقیق کردن آن بی خطر نیست.

امتیاز : 0
بازدید : 23