فیلم لحظه انفجار مهیب در یک فروشگاه

وقوع انفجار مهیب در یک فروشگاه، باعث آسیب دیدن چند مغازه و اموال عمومی شد.

امتیاز : 0
بازدید : 150