پنتاگون بر تداوم حضور در شمال سوریه تاکید کرد

سخنگوی پنتاگون با تاکید بر اینکه متاسفانه، ترکیه اقدام یکجانبه را انتخاب کرده است، اضافه کرد: ما نیروهای آمریکایی در شمال سوریه را به خارج از مسیر احتمالی حملات ترکیه خارج کرده ایم تا از ایمنی آنها مطمئن شویم.

امتیاز : 0
بازدید : 14