لگد زدن به سر گردشگر آلمانی در مقابل پلیس

یک راننده تاکسی در مقابل افسر پلیس با لگد به سر گردشگر آلمانی ضربه زد

امتیاز : 0
بازدید : 220