عکس خارج از شان آدولف هیتلر که نمایش آن ممنوع بود!

جدیدا عکسی از آدولف هیتلر منتشر شده است که او انتشار آن را ممنوع کرده بود چون که این عکس را خلاف شان و منزلت خودش می دانست. نوشته عکس خارج از شان آدولف هیتلر که نمایش آن ممنوع بود! اولین بار در گوناگون پدیدار شد.

امتیاز : 0
بازدید : 579