انتصاب 1000 مدیر زن در یک سال

بر اساس دستور رئیس جمهوری مبنی بر انتصاب بانوان در پست‌های مدیریتی در سه ماهه اخیر شاهد روند رو به رشد این مقوله بودیم تا جایی که در بین وزرا نیز در زمینه اختصاص پست‌های معاونت و مدیریت به زنان صحبت‌های جدی به عمل آمد و در وزارت ارشاد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت نفت و سازمان‌های بزرگ دولتی زنان هم توانستند ورود کرده و حکم‌های بالا دریافت کنند.

امتیاز : 0
بازدید : 224