هوشیاری «شوماخر» پس از پشت سر گذاشتن یک «جراحی سِری»

تهران- ایرنا- قهرمان هفت دوره مسابقات فرمول یک جهان برای «جراحی سری» در بیمارستانی در پاریس پذیرش و پس از پشت سرگذاشت جراحی، به هوش آمده است.

امتیاز : 0
بازدید : 2