دستگیری ۱۶ سرکرده تروریست مرتبط با ترکیه در مصر

یروهای امنیتی مصر از دستگیری ۱۶ سرکرده تروریستی بسیار خطرناک مرتبط با ترکیه خبر دادند.

امتیاز : 0
بازدید : 14