زمینه های تحقق کارآمدی ساختاری

تهران- ایرنا- کندوکاوی در اخباری که هر روزه از تلکس های خبری مخابره یا در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، مملو از گزاره هایی همچون پاسخگویی، کارآمدی، مسوولیت پذیری و نظارت است.

امتیاز : 0
بازدید : 6