سرمربی تیم ملی سوریه:/ خریبین عفو خورد اما به تیم ملی دعوت نمی شود

عمر الخریبین به دلیل غیبت غیرموجه از تمرینات تیم‌ سوریه در لیست فجر ابراهیم حضور نخواهد داشت.

امتیاز : 0
بازدید : 7