دو انتصاب در دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع)

رییس دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) طی احکامی جداگانه، سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری و سرپرست معاونت آموزشی و فرهنگی را منصوب کرد.

امتیاز : 0
بازدید : 13