چاپ مقاله امام حسین(ع) و ماه محرم در روزنامه تامیل کلمبو

هم زمان با عاشورای حسینی یک روزنامه تامیل زبان اقدام به چاپ مقاله "امام حسین(ع) و ماه محرم" کرد.

امتیاز : 0
بازدید : 14