پلمپ یک واحد رستوران متخلف

دکتر کاکایی رییس اداره دامپزشکی از پلمپ رستوران متخلف در کرمانشاه خبر داد.

امتیاز : 0
بازدید : 19