دینامو زاگرب بدون محرمی در لیگ قهرمانان

مدافع راست ایرانی دینامو زاگرب در جریان برتری تیمش مقابل فرنکواروس مجارستان حضور نداشت.

امتیاز : 0
بازدید : 6