آوای دوستی دف نوازان ایران زمین

سنندج - ایرنا - آوای دوستی دف‌ نوازان ایران زمین در کردستان خاستگاه دف جهان طنین انداز شد.

امتیاز : 0
بازدید : 10