روزهای رویایی منا در باران و سفره کریم به وسعت آسمان

تهران - ایرنا- زائران حج تمتع سه روز رویایی را با باران در منا گذراندند و انگار سفره کریم به وسعت آسمان پهن است.

امتیاز : 0
بازدید : 10