برای مشارکت حداکثری ارکان انتخابات باید اجرا شود

زنجان - ایرنا - استاندار زنجان گفت: برای مشارکت حداکثری باید ارکان انتخابات اجرا شود و در این میان با فرمانداران و بخشدارانی که قانون را  با اقتدار اجرا نکند، برخورد و حتی به عزل آنان منتهی خواهد شد.

امتیاز : 0
بازدید : 6