مجامع بین‌المللی مقابل تصمیم‌های نابخردانه زمامداران آمریکا سکوت نکنند

متاسفانه تحریم‌های ظالمانه و غیر منطقی دولت آمریکا علیرغم ادعای آنها بر آزادی عمل در تهیه دارو و غذا، مشکلات فراوانی برای نظام سلامت کشور فراهم نموده که در آینده نزدیک اثرات نامطلوب آن گریبان مردم کشورمان را خواهد گرفت.

امتیاز : 0
بازدید : 11