حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد مردم نیاز به عینک دارند

عضو انجمن چشم پزشکی ایران گفت: حدود ۲۵ تا ۵۰ درصد افراد جامعه عینک نیاز دارند و اگر بخواهیم عارضه پیرچشمی که بعد از ۴۰ سالگی افراد را درگیر می کند به آن اضافه کنیم، این میزان افزایش چمشگیری می یابد.

امتیاز : 0
بازدید : 21