مزایده اموال بابک زنجانی / از موتور سوزوکی 900 میلیونی تا پورشه + تصویر

اموال بابک زنجانی از موتور 800 میلیونی تا پورشه یک و نیم میلیاردی به مزایده گذاشته شد

امتیاز : 0
بازدید : 375