لوگوی گوگل به مناسبت روز جهانی کودک تغییر کرد

امروز گوگل به مناسبت روز جهانی کودک لوگوی خود را تغییر داد. این روز را سازمان ملل متحد به عنوان روز کودک برگزیده است.

امتیاز : 0
بازدید : 146