عبور شیء نورانی از آسمان کرمانشاه

یک شهاب سنگ بزرگ امشب آسمان کرمانشاه را در نوردید. عبور این شیء آسمانی را شهروندان استان کرمانشاه رویت کرده‌اند.

امتیاز : 0
بازدید : 191