63 کشته و 631 مفقود آخرین آمار تلفات آتش سوزی کالیفرنیا

طبق آخرین آمار، آتش سوزی گسترده در کالیفرنیا بیش از 60 کشته و 631 مفقود برجای گذاشته است.

امتیاز : 0
بازدید : 174