سیاست آمریکا برای مقابله با جبهه مقاومت مثلث راهبردی «فشار، مذاکره و امتیازگیری» است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: سیاست آمریکا برای مقابله با جبهه مقاومت مثلث راهبردی «فشار، مذاکره و امتیازگیری» است که جز با پذیرش خواسته‌ها و تسلیم‌شدن در برابر فشار‌های آمریکا در پی استقرار یک نظام مدون، نهادینه و پایدار آمریکایی در منطقه غرب آسیا محقق نمی‌شود.

امتیاز : 0
بازدید : 634