موافق نشاط در مدارس و مخالف ابتذال

کلیپ «آقامون جنتلمنه» همچنان دغدغه فکری مسئولان کشور است. مسأله آنقدر به حاشیه رفته که حالا صاحبنظران تعلیم و تربیت هم به میان آمدند و در این باره اظهار نظر کردند، که پایکوبی دانش‌آموزان مسأله مهمی نیست و باید خوشحال باشیم که دانش‌آموزان شادند و ما هم دیگر شاهد فضای بسته مدارس در دهه 60 نیستیم و البته دانش‌آموزان امروز هم مثل دانش‌آموزان دهه 60 و اوایل دهه 70 نیستند.

امتیاز : 0
بازدید : 13