معاون دادستان کل کشور: مبارزه با تروریسم عزم جهانی نیاز دارد

تهران - ایرنا - معاون قضایی دادستان کل کشور در امور عامه می گوید: با تروریسم معامله ابزاری می شود و اگر بر علیه آن عزم و اراده جدی صورت نگیرد به سرانجامی در مقابله با تروریسم نخواهیم رسید.

امتیاز : 0
بازدید : 11