دکل نفتی از منظر قضایی یک پرونده خیانت در امانت است

تهران- ایرنا- سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده موسوم به دکل نفتی، از منظر قضائی یک پرونده خیانت در امانت است. چون دست اندرکاران شرکت مزبور که شرکت تاسیسات دریایی بود، قراردادی را برای خرید یک فروند دکل حفاری منعقد کردند تا این دکل را برای کار حفاری در حوزه خلیج فارس بیاورند.

امتیاز : 0
بازدید : 9