مدیریت زنان بر بحران ها فراتر از ذهنیت ها

شیراز- ایرنا- سیل فروردین ماه 98 در نقاط مختلف کشور مسبب مشکلات بسیار شد؛ اما آنچه در این میان ستادهای مدیریت بحران را تغییر داد، حضور زنان برای نخستین بار در این ستاد‌ها و اثربخشی بانوان برای غلبه بر بحران ها بود.

امتیاز : 0
بازدید : 11