تبعیض های جنسیتی و مطالبات کارگری

مشکلات در حوزه کارگری به یکی دو مورد ختم نمی‌شود، بحث معیشت و پایین بودن حقوق‌ها و ناتوانی کارگران در پرکردن سبد معیشت ماهانه خانوار از یک طرف و نقص‌هایی که قانون در خصوص حمایت از کارگران دارد از طرفی دیگر سبب شده تا کارگران در بیشتر موارد نتوانند نیازهای اصلی زندگی را تأمین کنند.

امتیاز : 0
بازدید : 64