واگذاری سهام شرکت‌ها به کارگران

هرسال در آستانه روز کارگر مطالبات و انتظار این قشر از جامعه بیشتر مطرح می‌شود اما به رغم پیگیری‌ها و تلاش‌های نمایندگان کارگری به منظور تحقق یافتن این مطالبات هنوز بخشی ازآن اجرایی نشده و کارگران همچنان در انتظار دستیابی به خواسته‌های بحق و قانونی خود هستند.

امتیاز : 0
بازدید : 12