چرخ زندگی سخت می چرخد!

حقوقی بخور نمیر که کفاف مخارج زندگی‌ات را نمی‌دهد زنده نگهت می‌دارد اما فقط زنده‌مانی می‌کنی نه زندگی. فکر کردن به آینده هم معنایی ندارد چون بیمه نداری اصلاً حرف از بیمه و آینده شغلی خنده دار است در این خرابی بازار. نمی‌دانی به مشکلات زندگی ات فکر کنی یا به دنبال کاری بهتر بگردی، جایی که لااقل بیمه‌ای داشته باشی و قراردادی که از حقوقت به عنوان یک کارگر حمایت کند.

امتیاز : 0
بازدید : 11