عمر قراردادهای سفید امضا به پایان رسیده است

یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کارگران بحث میزان حقوق و دستمزد تعیین شده در سال‌جاری است. سؤال بزرگی که در این خصوص ذهن‌ها را درگیر کرده این است که آیا در جلسه‌های متعددی که برای تعیین میزان حقوق برگزار می‌شد نماینده کارگران حضور نداشته است؟

امتیاز : 0
بازدید : 42